İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği


  Firmamız, sağlık ve güvenlik tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekte olup, bu doğrultuda aşağıdaki prensiplerden kesinlikle ödün verilmemektedir:

 • Güvenli çalışma ortamı,
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı,
 • Önceden tedbir,
 • Riskleri ortadan kaldırma,
 • Kabul edilebilir risk seviyesi,
 • Sürekli iyileştirme,
 • Güvenli yönetim, uygun proses,
 • İSG bilincini tabana yayma.

 • İş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.